Highslide JS
Pallet giấy theo tiêu chuẩn IKEA
Thông tin chi tiết :
Pallet theo tiêu chuẩn IKEA la loại pallet được làm từ giấy carton tuân thủ và đáp ứng theo các tiêu chuẩn của Tập Đoàn IKEA đề ra .
Các tiêu chuẩn như : Bending stiffness (ISO 5628) , Edgewise crush (ISO 3037), Brursting strength (ISO 2759), Cobb 60 (ISO 535) ......
 
 
>>>>