Pallet theo tiêu chuẩn IKEA la loại pallet được làm từ giấy carton tuân thủ và đáp ứng theo các tiêu chuẩn của Tập Đoàn IKEA đề ra .
Page : 1
>>>>