Thanh góc 3 cạnh dạng chữ L giúp cho hàng hóa được đảm bảo và an toàn hơn trong quá trình đóng gói vân chuyển .
Thanh nẹp góc giúp tăng cường cho việc đóng gói bao bì và bảo vệ sản phẩm của bạn!
Page : 1
>>>>