Thùng giấy đặc biệt là loại thùng làm từ giấy carton 5-10-15 lớp .Có kích thước lớn dùng cho các sản phẩm như Giường , Tủ , và một số sản phẩm có kích thước quá khổ hoặc đặc biệt khác
Page : 1
>>>>